print

Samm võrdväärsuse poole!

     

Tugiinfoportaal sai alguse Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" projektist 1.3.0102.09-0063 "EELDUSTE LOOMINE VAIMUPUUDEGA INIMESTE EFEKTIIVSEMAKS KAASAMISEKS TÖÖTURUL".

Projekti raames koolitati nõustajad/juhendajad ja loodi/rakendati sotsiaalse kaitse tugivõrgustikud kolmes Eesti piirkonnas: Kesk-Eestis, Kagu-Eestis ja Tallinnas. Vaata lähemalt SIIT.

Vaimupuudega inimeste võrdse kohtlemise põhimõttel käivitus õppija haridusvajadusele kohandatud kutseharidusõpe kodumajanduse erialal. Loodi ja rakendati piirkondlikud tugisüsteemid noorte õppesse ja tööellu kaasamiseks. Edukogemuste alusel koostasid tugivõrgustike spetsialistid erinevaid tegevusi toetavaid materjale, mis on avaldatud portaalis.

Eesmärk on toetada tööotsijat/juhendajat ja tööandjat:

  • olulise infoga vaimupuudega inimeste eakohasel kaasamisel ühiskonnaelus (kutseõppe- ja tööle rakendumise võimalused);
  • edukogemuse alusel tugisüsteemi mudelite pakkumisega ja hea praktiliselt rakendatava materjaliga tööotsija nõustamiseks ning tööellu kaasamiseks;

 

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn 11317, tel. +372 672 0696