print

Tagasiside

Tugiinfo veebilehe kaudu soovime teile pakkuda asjakohast infot. Seetõttu on meile teie arvamus väga oluline. Ootame nii positiivset tagasisidet kui ettepanekuid ja märkusi valdkonna info paremaks esitlemiseks. Võtame teiega soovi korral ühendust esimesel võimalusel.

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn 11317, tel. +372 672 0696